MarLen.cz

Spracovanie osobných údajov

Pre správnu funkciu našich internetových stránok, pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia zmluvy s vami ako naším zákazníkom, pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, pre následnú komunikáciu s našimi zákazníkmi, popr. pre následnú ponuku správneho tovarov a služieb potrebujeme zhromažďovať, ukladať a spracovávať niektoré vaše osobné údaje.

Tento dokument vysvetľuje, aké vaše osobné údaje ukladáme, spracovávame a odovzdávame ďalším spracovateľom a aké sú vaše práva.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť MarLen s.r.o., so sídlom Botanická 606/24, 602 00 Brno, Česká republika, identifikačné číslo: 26310830, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Brno I, oddiel I, vložka 43181 (ďalej len "správca").

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Podhrází 607, 69167 Šakvice, Česká republika, adresa elektronickej pošty [email protected], telefón +420 777 677 431.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Naša firma (ako správca osobných údajov) je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00044484.

Bližšie informácie na webe Úradu pre ochranu osobných údajov.

Aké osobné údaje o vás evidujeme

Údaje o prechádzanie

V priebehu prehliadania nášho e-shopu sú o vašej činnosti ukladané rôzne informácie v podobe súborov "cookies" - niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránok, iné slúžia pre zlepšovanie našich služieb prostredníctvom ukladania štatistických dát a pre cielenie reklamy. Všetky tieto cookies majú spoločné, že sú "pseudonymizované" a bez priradenie ďalších údajov podľa nich nemožno identifikovať konkrétneho užívateľa.

Viac informácií o súboroch cookies, ktoré používame.

Údaje o doručovaní

Ak v našom e-shope prevediete objednávku (alebo pred jej vykonaním), musíte nám poskytnúť údaje, ktoré slúžia k tomu, aby sme mohli vašu objednávku riadne vybaviť, popr. s vami komunikovať. Typicky sa jedná o meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu a kontaktné údaje ako sú e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Tieto údaje uchovávame v našich informačných systémoch a v nevyhnutnom rozsahu je odovzdávame dopravcom, ktoré ste si pre doručenie vybrali, oppř. ďalším spracovateľom.

Kontaktné informácie pre informovanie o marketingových akciách

V priebehu objednávky a alebo na vašu vlastnú žiadosť sa môžete prihlásiť na odber informačných e-mailov. Vaše osobné údaje sme od vás získali tak, že ste sa prihlásili na odber noviniek a informačných Mejla a marketingových ponúk zasielaných e-mailom, prostredníctvom vašej skoršie objednávky u nás, registráciou do vernostného klubu alebo registráciou na našom e-shope, ak ste súhlasili k využitie vašich osobných údajov na tieto účely.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším firmám s výnimkou anonymizovaných (resp. pseudonymizovaných) dát na účely štatistík a on-line reklám na mieru (i toto si však u nás môžete nastaviť). Pretože nám na súkromie našich zákazníkov veľmi záleží, dovoľujeme si vás poprosiť, aby ste venovali niekoľko minút zoznámenie sa s tým, ako vaše údaje spracovávame, a nastavenie parametrov ďalšieho spracovania vašich údajov z našej strany.

Údaje, ktoré zadávate pri platení kartou on-line

Ak zvolíte platbu prostredníctvom platobnej brány, potom ste presmerovanie na zabezpečenej servery poskytovateľa platobnej brány a údaje potrebné na vykonanie platby zadávate tam - našej firme nie sú odovzdávaná žiadne dáta týkajúce sa vykonávané platby, okrem informácie o úspešnosti či neúspešnosti uskutočnenej platby. Správcom vašich osobných dát je v tomto prípade poskytovateľ platobnej brány (ČSOB a.s., resp. Jej spracovatelia).

Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov

Toto spracovanie je nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

Oprávnený záujem správcu - napr. Poskytovanie následných informácií o ďalších produktoch a službách, hodnotenie kvality dodaných výrobkov a služieb ap.

Oprávnený záujem dotknutej osoby - informácie o stave objednávky, personalizovaná reklama vzhľadom na prejavenej záujmy.

Účel spracovania osobných údajov

Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.

Následné informácie o aktuálnych ponukách tovaru a služieb, hodnotenie kvality dodaných výrobkov a služieb ap.

Štatistické informácie o využívaní internetových stránok správcu.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú dopravcovia a ostatné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru, realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, spoločnosti poskytujúce reklamné systémy, štatistické služby ap.

Spracovatelia, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje:

 • Google (Google LLC, Google Ireland Limited, popř. jiné propojené osoby)
 • Facebook (Facebook Ireland Limited, Facebook Inc.)
 • Microsoft
 • Seznam.cz (Seznam.cz, a.s.)
 • Heureka.cz (Heureka Shopping s.r.o.)
 • Česká pošta a.s.
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o.
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
 • Pinterest Europe Ltd
 • Cognito s.r.o.
 • Zásilkovna s.r.o.

Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu splniť.

 

Aktualizácia 3.5.2023

Nechajte sa inšpirovať

Všetky inšpirácie
Šitie tuniky z látky Exotic: Ľahký vánok pre letné dni
Šitie tuniky z látky Exotic: Ľahký vánok pre letné dni
Letné dni začínajú striedať tie jarné a teplota vonku sa dostáva do bodu, kedy môžeme odložiť saká a vyjsť si len tak v tričku alebo blúzke. Ideálny čas urobiť revíziu šatníka a zistiť, či nám náhodou nejaký „must have“ kúsok nechýba. Stavím sa, že každá z nás by prišla na niečo, čo nutne musí mať.
Obojstranný kabátik z žakárovej tkaniny MarLen
Obojstranný kabátik z žakárovej tkaniny MarLen
Po minuloročnej náročnej šijacej výzve, kedy som každý mesiac šila z každého vydania Burdy jeden model, som si na nejaký čas dala od šitia pokoj, aby som mohla načerpať nové sily a hlavne novú inšpiráciu. Netrvalo to veľmi dlho a s prichádzajúcou jarou sa vo mne opäť prebudila túžba tvoriť.