0
0

Registrácia a členstvo vo Vernostnom klube

Získavanie bodov

1
2
3

Strata bodov

1
2

Čerpanie bodov a iných výhod

Stav bodového konta člena Klubu

Ochrana osobných údajov

Záverečné ustanovenia