MarLen.cz

Marlen klub

Vážime si našich zákazníkov a radi by sme odmenili tých, ktorí sa k nám vracajú. Zbierajte body za každý svoj nákup v kamenných predajniach, dostanete výhodnejšie ceny na vybraný tovar a množstvo ďalších výhod bude časom pribúdať.

Mám kartu a chcem sa zaregistrovať

Registrácia a členstvo vo Vernostnom klube

Členstvo v Klube je bezplatné a nezáväzné.

Členom sa stáva zákazník, ktorý si na niektorej z pobočiek vyzdvihol vernostnú kartu a zaregistroval sa na https://www.marlen.cz/klub-registrace, popr. odovzdaním vyplnenej registračnej kartičky v obchode.

Člen Klubu môže kedykoľvek požiadať o zrušenie členstva.

Získavanie bodov

1

Člen Klubu získava za každý svoj nákup v niektorej z našich kamenných predajní na svoje bodové konto stanovené množstvo bodov podľa výšky objednávky za určitý druh tovaru. Získavať body nie je možné pri nákupe, pri ktorom sú predtým získané body čerpané. Pomer medzi hodnotou nákupu a počtom získaných bodov stanovuje spoločnosť MarLen s.r.o.

2

Body sú aktualizované po nákupe alebo 1× denne a o ich pripočítaní, resp. čerpaní je zákazník informovaný na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii.

3

Aktuálne nastavenie bonusových bodov:

  • látky: 3 body za každých 100 Kč nákupu
  • priadza: 3 body za každých 100 Kč nákupu
  • hotové modely: 3 body za každých 100 Kč nákupu
  • galantéria: 1 bod za každých 100 Kč nákupu

Strata bodov

1

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy zákazníkom budú z konta odpočítané body získané nákupom výrobkov, pri ktorých zákazník odstupuje od kúpnej zmluvy.

2

MarLen s.r.o. si vyhradzuje právo vernostné body na konto nepripísať alebo ich z konta odpočítať, ak:

  • boli získané v rozpore s týmito pravidlami, boli získané v rozpore s dobrými mravmi,
  • boli získané omylom alebo technickou chybou systému,
  • okamihom úmrtia člena klubu,
  • držiteľ účtu zneužil mechanizmus a výhody programu,
  • prevádzkovateľ poskytol registrovanému zákazníkovi v súvislosti s uskutočnenou transakciou iné zvýhodnenie, expiráciou platnosti získaných bodov,
  • z iných vážnych dôvodov.

Čerpanie bodov a iných výhod

Hodnota získaného jedného bodu je 1 Kč.

Člen Klubu môže získať/čerpať nazbierané body po predložení členskej karty v niektorom z kamenných obchodov MarLen.

Získanie/čerpanie bodov nie je možné pri nákupoch prostredníctvom e-shopu.

Zákazník môže na svoj nákup čerpať ľubovoľné množstvo bodov.

Podľa aktuálnych podmienok je možné čerpať ďalšie výhody, ktoré budú zverejnené.

Stav bodového konta člena Klubu

Člen Klubu je o celkovom stave svojho bodového konta informovaný vždy pri aktualizácii (získaní/čerpaní) svojho bodového konta na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v registrácii.

Člen Klubu sa môže informovať na výške svojho bodového konta dotazom na [email protected] alebo na infolinku +420 777 677 431.

Ochrana osobných údajov

Registráciou do Vernostného klubu súhlasí člen s týmito podmienkami a udeľuje spoločnosti MarLen s.r.o. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na obchodné a marketingové účely na dobu neurčitú.

Ochrana osobných údajov sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami, čl. 9 a Zásadami ochrany osobných údajov.

Za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá MarLen s.r.o. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže člen kedykoľvek odvolať.
Poskytnutím osobných údajov, súhlasí člen so zasielaním obchodných oznámení a informácií o stave svojho bodového účtu, ktoré nie je považované za obchodné oznámenie.

Záverečné ustanovenia

Všetky práva registrovaných zákazníkov vyplývajúce z členstva vo Vernostnom klube sú neprevoditeľné a zanikajú smrťou registrovaného zákazníka, ak je fyzickou osobou, alebo zánikom registrovaného zákazníka, ktorý je právnickou osobou, bez právneho nástupcu. Smrťou alebo zánikom registrovaného zákazníka bez právneho nástupcu zanikajú aj body získané v rámci programu. Tieto body sú neprevoditeľné. Získané body ani akékoľvek práva vyplývajúce z programu nemôžu byť predmetom dedičského práva.

MarLen s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Pravidlá, pomer získaných bodov za výšku objednávky a ďalšie parametre Klubu, rovnako ako úplné zrušenie Vernostného klubu. O uvedených zmenách bude prevádzkovateľ členov Vernostného klubu informovať e-mailom alebo prostredníctvom internetových stránok.

Členom vernostného klubu sa nemôžu stať zamestnanci spoločnosti MarLen s.r.o. ani ich rodinní príslušníci.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 24.1.2018